نحوه افزودن یا حذف خط راهنما در GIMP

نحوه افزودن یا حذف خط راهنما در GIMP ترفند ها به شما آموزش می دهد که چگونه در GIMP خط…

asaran ای تی 0 دیدگاه بیشتر بخوانید »

نحوه رسم شکل در Gimp

نحوه رسم شکل در Gimp ترفند ها به شما آموزش می دهد که چگونه در GIMP شکل رسم کنید.  …

asaran ای تی 0 دیدگاه بیشتر بخوانید »

نحوه ایجاد متن سه بعدی با استفاده از GIMP

نحوه ایجاد متن سه بعدی با استفاده از GIMP GIMP ابزاری قدرتمند است که می توانید به کمک آن هر…

asaran ای تی 0 دیدگاه بیشتر بخوانید »

نحوه ترسیم رعد و برق در GIMP

نحوه ترسیم رعد و برق در GIMP در این مقاله به شما آموزش می دهیم که چگونه در GIMP فقط…

asaran ای تی 0 دیدگاه بیشتر بخوانید »

نحوه حذف پس زمینه با استفاده از Layer Mask در GIMP

نحوه حذف پس زمینه با استفاده از Layer Mask در GIMP در این مقاله به شما آموزش می دهیم که…

asaran ای تی 0 دیدگاه بیشتر بخوانید »

نحوه تنظیم رنگ های پیش فرض در GIMP

نحوه تنظیم رنگ های پیش فرض در GIMP   در این مقاله به شما آموزش می دهیم که چگونه در…

asaran ای تی 0 دیدگاه بیشتر بخوانید »

نحوه استفاده از الگوهای فتوشاپ در GIMP

نحوه استفاده از الگوهای فتوشاپ در GIMP اگر می خواهید در GIMP از الگو های فتوشاپ استفاده کنید این مقاله…

asaran ای تی 0 دیدگاه بیشتر بخوانید »

نحوه خاموش کردن اعلان های Dropbox در Android

نحوه خاموش کردن اعلان های Dropbox در Android ترفند ها به شما آموزش می دهد که چگونه اعلان های Dropbox…

asaran ای تی 0 دیدگاه بیشتر بخوانید »

نحوه جابجایی یک پوشه در Dropbox از طریق Android

نحوه جابجایی یک پوشه در Dropbox از طریق Android ترفند ها به شما آموزش می دهد که چگونه پوشه ها…

asaran ای تی 0 دیدگاه بیشتر بخوانید »

نحوه جابجایی چند پوشه در Dropbox از طریق Android

نحوه جابجایی چند پوشه در Dropbox از طریق Android ترفند ها به شما آموزش می دهد که چگونه پوشه ها…

asaran ای تی 0 دیدگاه بیشتر بخوانید »